تاریخچه

نشریه گنجینه سما در سال 1397 با نام میشو در حوزه های اجتماعی و ورزشی تأسیس گردید، سپس در سال 1401 به نام گنجینه سما با محوریت اقتصادی و اجتماعی (به طور اخص موضوعات اقتصادی در هر حوزه ) تغییر یافت .

این نشریه با ترتیب انتشار ماهنامه، گستره پخش سراسری، با همکاری و همیاری اساتید و کارشناسان مجرب دانشگاهی از قبیل کارشناسان امور بین الملل، اقتصاد، حسابداری، وکلای دادگستری و… گردآوری و به چاپ می رسد.

اعضاء محترم فعال در این نشریه :

 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمیده مولائی
 • رئیس شورای سیاستگذاری : احمد مولائی
 • مشاوران حقوقی: محرم عبدی پور، سعید ره انجام
 • مشاور امور راهبردی: دکتر سیدحمیدرضا قریشی
 • مشاور فرهنگی: حجت الاسلام والمسلمین امیر حسین شاهانی
 • مشاور رسانه: حجت الاسلام والمسلمین مظفر کاوه
 • مشاور پژوهش و نوآوری: دکتر مصطفی ریاحینی
 • انرژی: حمیدرضا صالحی
 • دانش بنیان و شتاب دهنده ها: دکتر سید محسن میرصدری
 • کارشناس پزشکی: دکتر شهرام توفیقی
 • کارشناس خوزه کشاورزی: دکتر مسعود پرستاری
 • بانکداری بین المللی: مهدی ره انجام
 • سردبیر : رضا خسروی
 • مدیر تحریریه : زهرا مولائی
 • مدیر روابط عمومی : مهدی مولائی
 • مدیر حوزه بین الملل : سپیده صدیق باهران
 • مدیر حوزه سلامت بانوان: دکتر محبوبه روح اله ئی
 • کارشناس اقتصادی در حوزه سلامت: امین اکبری
 • دبیر تحریریه: حورا هادی تواتری
 • مدیرمالی: زهرا فرجی پور
 • مدیر امور بازرگانی: امیر بابوریان
 • امور ایثارگران: نادر شیدایی
 • کارشناس امور توانبخشی: مقداد حسن زاده
 • مدیر گروه IT و فناوری: فرید محمدی منش