تاریخچه

نشریه گنجینه سما در سال 1397 با نام میشو در حوزه های اجتماعی و ورزشی تأسیس گردید، سپس در سال 1401 به نام گنجینه سما با محوریت اقتصادی و اجتماعی (به طور اخص موضوعات اقتصادی در هر حوزه ) تغییر یافت .

این نشریه با ترتیب انتشار ماهنامه، گستره پخش سراسری، با همکاری و همیاری اساتید و کارشناسان مجرب دانشگاهی از قبیل کارشناسان امور بین الملل، اقتصاد، حسابداری، وکلای دادگستری و… گردآوری و به چاپ می رسد.

اعضاء محترم فعال در این نشریه :

 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمیده مولائی
 • رئیس شورای سیاستگذاری : احمد مولائی
 • مشاوران حقوقی: محرم عبدی پور، سعید ره انجام
 • مشاور امور راهبردی: دکتر قریشی
 • مشاور اصناف: علیرضا ملکی
 • مشاور فرهنگی: حجت الاسلام والمسلمین امیر حسین شاهانی
 • مشاور رسانه: حجت الاسلام والمسلمین مظفر کاوه
 • مشاور پژوهش و نوآوری: دکتر منوچهر لرنی
 • سردبیر : رضا خسروی
 • مدیر تحریریه : زهرا مولائی
 • مدیر روابط عمومی : مهدی مولائی
 • مدیر مالی: زهرا فرجی پور
 • مدیر حوزه بین الملل : سپیده صدیق باهران
 • مدیر امور بازرگانی: امیر بابوریان
 • کارشناس امور توانبخشی: فهیمه رحیمی
 • واحد اداری و عمومی: مهران علائیان
 • مدیر گروه IT و فناوری: فرید محمدی منش